Vul een zoekwoord in

Ouders krachtig bijstaan

Als het niet goed gaat met een kind, kan dat zorgen voor verdriet en onrust in een gezin. Aarzel dus niet om hulp in te schakelen als je je zorgen maakt over je zoon of dochter. STERKR kan je adviseren en ondersteunen zodat jullie als ouders weer goed op weg kunnen.

STERKR helpt kinderen en jongeren tot 24 jaar en hun ouders om beter om te gaan met lichte tot matige psychische klachten. Denk daarbij aan klachten als somberheid, angst, concentratieproblemen, slaapproblemen en moeilijk te hanteren gedrag. Dit is niet alleen vervelend voor je kind, maar heeft zijn weerslag op het hele gezin. De stemming en reacties van je kind kunnen de sfeer in het gezin en het vertrouwen in jezelf als opvoeder sterk beïnvloeden. Gelukkig is er vaak wat aan te doen. Samen met STERKR onderzoeken jullie waar de klachten vandaan komen en hoe jullie die samen kunnen aanpakken. 

Maatwerk

Elk traject bij STERKR is maatwerk. We kijken heel goed wat er in het gezin nodig is om weer in balans te komen en hoe STERKR daarbij kan helpen. Dit doen we in goed overleg: de behandelaar kijkt welke hulp passend is en bespreekt steeds met jullie of dit past bij jullie verwachtingen.

Intakegesprek

In het eerste kennismakingsgesprek onderzoeken we wat er speelt. Hoe gaat het thuis en op school? Waar loopt je kind tegenaan, waar lopen jullie als ouders tegenaan? Maar ook: wat gaat er al goed?

Begeleiding en behandeling

Er zijn veel manieren om van psychische klachten af te komen. Afhankelijk van de klachten en de situatie kijken we welke behandeling het beste bij jullie situatie past. Daarbij kijken we verder dan de klachten en problemen, maar vooral ook naar de dingen die wél goed gaan.

Psycho-educatiegroepen

Deze groepen zijn bedoeld voor ouders en andere familieleden of betrokkenen bij het kind of de jongere. Zij praten met elkaar en met iemand van STERKR over de problemen van hun kind, wat deze betekenen voor het gezin en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Dit gebeurt in een of twee bijeenkomsten.

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met STERKR!