Vul een zoekwoord in

De visie van STERKR

Bij STERKR draait alles om kinderen, jongeren, hun ouders en gezin. Met elkaar werken we aan de oplossing van problemen. Jij hebt zo veel mogelijk de regie. De professionals van STERKR hebben maar één doel: ze willen kinderen, jongeren en hun gezin zo snel en zo goed mogelijk helpen.

Waar ben je goed in?

Ons doel is het sterker maken van kinderen, jongeren en hun ouders. Daarbij kijken we niet alleen naar waar je last van hebt, maar ook naar waar je sterk in bent. En wat er wél goed gaat. Want daar kom jij echt verder mee.

We doen het samen

We werken intensief samen met de kinderen en jongeren die we helpen. Ouders hebben daarin een actieve rol. Als zij hulp nodig hebben om jou te ondersteunen, dan helpt STERKR ook hen op weg. Heb je toch een andere vorm van hulp nodig, dan zorgen wij dat je ergens anders de juiste hulp krijgt. STERKR beschikt namelijk over een uitgebreid netwerk en intensieve samenwerkingsrelaties met huis-, kinder- en jeugdartsen, poh-ggz, GGD, scholen, gemeenten, gezinscoaches, hulpverleners, voorliggende voorzieningen, maatschappelijk werk en vrijwilligersorganisaties.

Tijdelijke springplank

STERKR is opgericht om de cliënt en het gezin kortdurend te ondersteunen, zodat het gezin (weer) zonder hulp verder kan. Hiermee fungeert STERKR als 'tijdelijke springplank'. 

Persoonlijke aanpak

STERKR kiest voor een aanpak op maat vanuit het concept 'positieve gezondheid' en sluit aan op de individuele vragen, behoeftes en krachten van het kind, de ouders en de omgeving. Positieve gezondheid is leidend.

Integrale zorg

De zorg wordt integraal aangeboden. We denken vanuit de leefwereld van het kind en het netwerk. Verschillende zorgvormen kunnen worden gecombineerd, maar ook los worden aangeboden: ambulante gezinsbegeleiding, individuele begeleiding, psycho-educatie, psychologische behandeling, vaktherapieën, groepsbehandelingen en trainingen. Door de zorg integraal op te zetten en breed te kijken, wordt de problematiek adequaat aangepakt. En kunnen het kind en zijn omgeving weer goed op weg. 

Hier staan we voor:

  • mensgericht
  • toegankelijk
  • samen
  • vernieuwend
  • fris