Vul een zoekwoord in

Jonge kinderen en ouders verder helpen

Bij STERKR willen we elk kind een goede start bieden. Daarom helpen we ouders en hun jonge kind (0 tot 6 jaar) bij ontwikkelings- en opvoedproblemen door samen eventuele moeilijkheden op tijd te signaleren en samen aan te pakken tijdens de ouder-kind-begeleiding.

De ontwikkeling van kinderen verloopt de eerste paar jaar van hun leven heel snel. Jonge kinderen zijn dan ook extra gevoelig voor moeilijkheden. De ontwikkeling van een jong kind en het ouderschap kunnen in die eerste levensfase soms extra ondersteuning gebruiken. STERKR helpt jou als ouder en je jonge kind met ouder-kind-begeleiding op maat.

We bieden ondersteuning bij moeilijkheden op het gebied van huilen, eten, slapen, gedrag of emotieregulatie bij jonge kinderen tussen 0 en 6 jaar. Ook wanneer de ontwikkeling anders verloopt dan bij andere jonge kinderen of wanneer de opvoeding moeizaam gaat, kunnen wij hulp bieden. We zijn er ook voor jou en je jonge kind als er problemen zijn in de gezinssituatie of wanneer je als ouder psychische klachten hebt, en dit de relatie met je kind negatief beïnvloedt. 

Maatwerk

Begeleiding en behandeling bij STERKR maken we met jou als ouder op maat voor jullie situatie. Jij en je jonge kind zijn altijd samen in behandeling. We bekijken dan ook samen wat de beste aanpak is voor de ouder-kind-begeleiding.

Intakegesprek

We maken eerst kennis met elkaar om samen te onderzoeken wat er speelt. Dat doen we in een gesprek waarin we onder andere spreken over de moeilijkheden die jij als ouder opmerkt, hoe de opvoeding gebeurt en wat de gezinssituatie is.

Begeleiding en behandeling

In de ouder-kind-begeleiding werken we volgens de Infant Mental Health-visie (IMH), waarbij de relatie tussen ouder en kind centraal staat. De begeleiding is erop gericht de kwaliteit van de ouder-kind-relatie te bevorderen om zo de ontwikkeling van je opgroeiende jonge kind zo optimaal mogelijk te maken.

Diagnostisch onderzoek

Om de ouder-kind-begeleiding goed vorm te geven, doen we soms diagnostisch onderzoek. Dat wil zeggen dat we samen onderzoeken waar de ontwikkelings- of opvoedproblemen precies ontstaan. Zo kunnen we de begeleiding nog beter afstemmen op jouw situatie, en zo de gepaste ondersteuning bieden voor jou en je jonge kind.

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met STERKR!