Vul een zoekwoord in

Agressief gedrag

Schreeuwen, schoppen, slaan en bijten; bij veel kinderen gebeurt dat wel eens. Sommige vormen van agressief gedrag horen bij een bepaalde leeftijd. Denk maar aan de driftbuien van je peuter, of de plotselinge kwaadheid van een puber.

Leren omgaan met gevoelens

Kinderen moeten leren om hun gevoelens op een goede manier te uiten, bijvoorbeeld door erover te praten. Dat is niet altijd gemakkelijk.

Gaat het gedrag te ver?

Je kind moet leren om voor zichzelf op te komen, maar iemand uitschelden of gericht naar een scheenbeen schoppen is iets heel anders. Het kind wil dan een ander echt pijn doen, misschien zelfs zonder enige aanleiding. En dat hoort er niet bij!

Een ander kind pesten, vernederen, uitschelden, bedreigen en buitensluiten is agressief gedrag.

Wat kun je doen tegen agressief gedrag?

  • Grijp meteen in als je kind agressief is, maar blijf hierbij zelf rustig en sla nooit.
  • Zorg dat je kind je aankijkt en zeg welk gedrag moet stoppen.
  • Vraag je kind ook waarom het zich zo gedraagt. Wil het dat niet zeggen, probeer dan de reden van de agressie zelf te ontdekken.
  • Leg uit waarom je kind niet mag slaan. Wijs daarbij op de negatieve gevolgen voor de ander. Vraag hoe je kind het zelf zou vinden als het werd geslagen. Je kind ontwikkelt daardoor een geweten.
  • Keur het gedrag van je kind af en niet je kind zelf. Zeg dus: ‘Ik vind het vervelend dat je schopt,’ en niet: ‘Ik vind jou vervelend.’
  • Wees duidelijk. Geef je grenzen aan en verbind consequenties (gevolgen) aan het gedrag.
  • Geef je kind positieve aandacht als het zich aan de regels houdt.
  • Je kunt je kind belonen als het zich goed gedraagt.
  • Geef het goede voorbeeld: laat zien hoe jij problemen oplost en schreeuw of sla zelf nooit.
  • Ten slotte is ‘sorry zeggen’ natuurlijk ook belangrijk.

Hulp zoeken

Soms lukt het niet of is het moeilijk om vat te krijgen op agressief gedrag van je kind. Het kan dan veel invloed hebben op je gezin en op hoe je jezelf voelt. Als je je zorgen maakt over aanhoudend agressief gedrag, kun je het best contact opnemen met je huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in je buurt.

 Deze informatie is afkomstig van de Stichting Opvoeden.nl. Deze stichting zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.