Vul een zoekwoord in

Veelgestelde vragen

 • Krijgen mijn ouders te horen welke dingen ik bespreek met mijn behandelaar?

  Iedere behandelaar bij STERKR heeft een geheimhoudingsplicht. Hij of zij mag niet doorvertellen wat jij in vertrouwen hebt verteld.  Het kan zijn dat je behandelaar het verstandig vindt om bepaalde zaken te bespreken met anderen, omdat dit jou kan helpen bij je herstel. Dat moet hij of zij dan altijd met jou bespreken. In een aantal gevallen geldt de geheimhoudingsplicht niet. Bijvoorbeeld als er zorgen zijn over je veiligheid.

 • Ik wil met jullie in contact komen, maar ik wil liever niet bellen. Kan dat?

  We snappen dat het soms niet fijn is om te bellen. Daarom hebben we een chatfunctie op onze website. Hier kun je terecht met praktische vragen rondom ons aanbod, je aanmelding en onze locaties. We helpen je graag verder.

 • Ik ben te zwaar, maar het lukt me niet om af te vallen. Kunnen jullie mij helpen?

  Bij STERKR hebben we een speciaal programma voor jongeren met overgewicht: Gezondr, Fittr, Sterkr. Hierin ga je samen met een diëtist, fysiotherapeut en psycholoog werken aan een gezond gewicht en een positief beeld van jezelf.

 • Ik ben een gescheiden ouder en wil hulp voor mijn kind. Wat heeft STERKR nodig?

  Bij kinderen jonger dan 12 jaar hebben we volgens de wet de handtekening nodig van de gezaghebbende ouder(s). Dat geldt ook voor gescheiden ouders. Is er sprake van eenhoofdig gezag, dan moet je dit als ouder aantonen via een (gratis) uittreksel uit het gezagsregister.

 • Heb ik als ouder recht op informatie over de behandeling van mijn kind?

  Dat hangt af van de leeftijd van je kind.

  Is je kind jonger dan 12, dan moeten de ouders toestemming geven voor de behandeling. Jullie hebben dan ook recht op volledige informatie. Je kind krijgt ook informatie over de behandeling. We leggen dingen zo goed en helder mogelijk uit, zodat je zoon of dochter het begrijpt. 

  Kinderen tussen de 12 en 15 moeten toestemming geven voor een behandeling. Zij hebben net als de ouders zelfstandig informatierecht. In de praktijk is het meestal zo dat de behandelaar met je kind afspreekt welke informatie met de ouders gedeeld wordt. Het kan zijn dat je kind aangeeft dat jullie als ouders sommige dingen niet mogen weten. Dat recht heeft je zoon of dochter.

  Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden en hebben zelfstandig informatierecht. Jullie als ouders worden alleen geïnformeerd als het kind daarmee instemt.

 • Wordt de hulp aan mijn kind vergoed?

  De gemeente vergoedt de hulp aan kinderen tot 18 jaar. Is het kind ouder dan 18, dan verloopt de bekostiging via de zorgverzekering.

 • Wordt er altijd onderzoek gedaan naar wat er bij mijn kind speelt?

  Als niet duidelijk is waar het gedrag, de gevoelens of gedachten van het kind vandaan komen, dan kunnen we onderzoek doen. Dit beslissen we na de de intake en dat doen we in overleg. 

 • Kan ik terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon?

  Bij STERKR proberen we je zo goed mogelijk te helpen. Ben je niet tevreden over onze hulp en wil of kun je hier niet met ons over praten? Dan kun je terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De (onafhankelijke) vertrouwenspersoon van het AKJ luistert naar je klacht en kan je adviseren over het vervolgtraject. De ondersteuning van het AKJ is altijd gratis. Meer informatie: www.akj.nl.

   

 • Is het voor mij als huisarts mogelijk om eerst met jullie te overleggen voordat ik iemand doorverwijs?

  Wil je weten of een cliënt bij STERKR op de juiste plek is, neem dan op werkdagen contact op met onze screener kind, jeugd en gezin. Zij kan op basis van de verwijsinformatie een gerichte inschatting maken. Wil je een cliënt meer inhoudelijk bespreken, dan kan het secretariaat een telefonische afspraak maken met een professional van STERKR.

   

 • Met welke gemeentes heeft STERKR contractafspraken?

  Wij hebben contractafspraken met alle gemeentes in Noord-Limburg.