Vul een zoekwoord in

Wat kost de hulp van STERKR en wie vergoedt dat?

Sinds januari 2015 behoort de vergoeding van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd niet meer tot het pakket van de zorgverzekering. Deze valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

Iedereen kan op een bepaald moment psychische hulp nodig hebben. Bij lichte klachten kun je ondersteuning krijgen vanuit verschillende voorliggende voorzieningen zoals de huisarts, praktijkondersteuner-huisarts (poh-ggz), welzijnsorganisaties, preventie of laagdrempelige hulpverleningsteams die vanuit jullie gemeente beschikbaar zijn. Is de zorgvraag complexer, dan kan de huisarts of de toegangsmedewerker van de gemeente je verwijzen naar STERKR. Zorg dat je deze verwijzing krijgt, anders wordt de zorg niet vergoed.  Voor jongeren van 18 jaar en ouder geldt dat psychische hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage, eigen risico is wel van toepassing.