Vul een zoekwoord in

Depressie

Een depressie is iets totaal anders dan de dip of de sombere bui die iedereen wel kent. Het is ook anders dan de neerslachtigheid die alle pubers wel eens voelen. Een depressie is een serieuze stemmingsstoornis die niet gewoon weer overgaat.

Oorzaken

Wisselende stemmingen, onzekerheid, rondhangen en ontevredenheid; het hoort eigenlijk allemaal bij de (pre)puberteit. De oorzaak van een depressie ligt meestal niet alleen in de hormonale veranderingen in de puberteit. Vaak is er meer aan de hand, zoals traumatische gebeurtenissen (een overlijden in de omgeving of een probleem met pesten), persoonlijkheidsfactoren of biologische factoren (zoals ouders met psychische problemen).

Symptomen van depressie

Als pubers zich lange tijd heel somber en wanhopig voelen, kunnen ze last hebben van een depressie. Er is een heel scala aan kenmerken te herkennen bij mensen met een depressie. Depressie kan bovendien samengaan met angst.

  • Negatieve gevoelens kunnen versterkt worden door eetproblemen, slaapproblemen, leerproblemen, concentratieproblemen en faalangst.
  • Pubers kunnen zich angstig, opgejaagd en diep triest voelen, maar ook leeg en emotieloos.
  • Soms krijgen ze allerlei lichamelijke klachten, zoals maagpijn, rugpijn, hoofdpijn, hoge bloeddruk of hyperventilatie.
  • Ook kunnen pubers zich terugtrekken.
  • Thuis, op school of op het werk zijn ze waarschijnlijk heel afwezig en ongeïnteresseerd in alles wat er om hen heen gebeurt.
  • Bij al die ellende komt dan nog het akelige gevoel dat het nooit zal overgaan.

Negatief zelfbeeld

Depressieve jongeren hebben meestal ook een negatief zelfbeeld. Ze kunnen zich waardeloos voelen en een mislukkeling, of ontevreden zijn met hun eigen lichaam en onzeker over seksualiteit en relaties. Daarnaast kunnen ze pessimistisch zijn, weinig vertrouwen hebben in de toekomst en zelfs veel bezig zijn met de dood.

Alcohol en drugs

Sommige jongeren ontvluchten hun depressiviteit door alcohol en drugs te gebruiken. Dit lost niets op, maar verergert de problemen juist, vooral wanneer er sprake is van drank- en drugsmisbruik.

Zoek op tijd hulp!

Als je kind zich depressief voelt, is het belangrijk om op tijd hulp in te schakelen. Depressies bij jongeren komen meer voor dan je zou denken. Vaak wordt een depressie te laat herkend en de gevolgen kunnen ernstig zijn. Als een jongere eenmaal een depressie heeft gehad, is de kans op herhaling groot als het niet wordt behandeld of voorkomen.

Je kunt het best een afspraak maken bij je huisarts. De huisarts kan je kind op basis van de specifieke problemen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Behandeling van een depressie is echt nodig.

 Deze informatie is afkomstig van de Stichting Opvoeden.nl. Deze stichting zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.