Vul een zoekwoord in

Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ)

Opgroeien, naar school gaan, vrienden maken, je goed voelen, dat gaat niet bij alle kinderen en jongeren vanzelf. Ook ouders hebben wel eens een steuntje in de rug nodig. Ben jij de GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist of gedragswetenschapper en wil jij vanuit de functie Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ) kinderen, jongeren en hun gezin weer in hun kracht kunnen zetten of naar de juiste zorg leiden? Dan ben jij misschien wel degene die ons kan komen verSTERK(R)en!

Het team van STERKR (onderdeel van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid) biedt zorg bij lichte psychische problemen (generalistische ggz) vanuit een systemische visie. STERKR is er speciaal voor kinderen, jongeren en hun gezin. Meerdere zorgverleners werken vanuit hun eigen expertise samen aan laagdrempelige zorg zónder wachtlijsten.

Meebouwen aan een andere ggz

Wij weten hoe belangrijk het is om problemen te voorkomen, of anders zo vroeg mogelijk te ontdekken en aan te pakken. Daarom hebben wij een preventie- en behandelaanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. We willen dit doen zo dicht mogelijk bij de zorgvrager in de eigen vertrouwde omgeving. Gewoon, daar waar de zorg hoort te zijn.

Wat maakt jouw functie gewoon anders?

In nauwe samenwerking met of vanuit een laagdrempelige setting binnen een (of meerdere) huisartsenpraktijk(en) in Limburg zet jij je kennis en ervaring in om een goede inschatting te maken van wat nodig is voor een kind of gezin. In deze functie ligt het accent op een goede screening; de basis om te bepalen wat er nodig is voor het kind, de jongere of het gezin. Soms is dat psycho-educatie of een aantal (adviserende) gesprekken, maar soms is het ook nodig om door te verwijzen naar andere passende zorg. Zicht op de sociale kaart en korte lijnen met het sociaal domein zijn daarom van belang. Je werkt solistisch, maar samen met partners. Jij doet er alles aan om de zorg nog vriendelijker te organiseren.

Je werkt aan de voorkant voor betere zorg, dit doe je door jouw kennis en expertise in te zetten en vooral te focussen op het verhelderen van hulpvragen, het in kaart brengen van de situatie (vanuit een systemische invalshoek en op basis van positieve gezondheid). Je gaat op zoek naar draagkracht en kijkt wat nodig is (matched care) om de ondersteuning te organiseren. Hierbij maakt je gebruik van het eigen netwerk van de cliënt (en versterkt deze als dat nodig is), voorliggende voorzieningen, sociale voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.

Je werkt in een relatief nieuwe functie, er is ruimte om te pionieren en je kunt sparren met een inhoudelijk achterban. Je bouwt samen aan vernieuwing in de zorg. We zitten in de ontwikkelfase en staan open voor ideeën en verbeteringen. Je draagt bij aan onze missie om te zorgen dat er minder stigma op ggz-problematiek komt te liggen, waarbij je uitdraagt dat moeilijke fases bij het leven horen.

Wat maakt jou gewoon anders?

 • Als BIG-geregistreerde GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist of SKJ-geregistreerde gedragswetenschapper ben jij bezig met de taken die bij je vak horen. Vanuit de functie als SOJ betekent dit ook pionieren en samenwerken aan een cliëntvriendelijk zorglandschap.
 • Je hebt ruime ervaring in de ggz, kennis van psychopathologie (DSM-V), sociaal psychologische en opvoedingsproblemen.
 • Je werkt systemisch. Je ziet de relatie tussen het gedrag van een kind/jongere met diens omgeving en hebt lef om hier op door te pakken of op in te zetten.
 • Je hebt brede kennis van de (organisatie van de) eerste- en tweedelijnszorg op het gebied van ggz en tevens van de algemene jeugdzorg.
 • Je hebt affiniteit met het werken in een nuldelijns context.
 • Communiceren en samenwerken zijn aan jou besteed.
 • Je zet je in als actieve teamspeler in de samenwerking met huisartsen, lokale teams en andere professionals, zowel binnen als buiten de huisartsenpraktijk.
 • Je neemt graag het initiatief en bent optimistisch.
 • Je gaat graag op zoek naar vernieuwing of verbeteringen.
 • Je bent iemand met een nuchtere, normaliserende kijk en staat voor gelijkwaardigheid.

Wat bieden we jou?

 • In ieder geval een fijne werkomgeving waar groei en ontwikkeling hoog in het vaandel staat!
 • Je salaris wordt ingedeeld, afhankelijk van je opleiding, in FWG 60 of 65 CAO GGZ.
 • Vincent van Gogh organiseert de zorg graag klein. Dat betekent: kleine eenheden, met zelfsturende teams. Daarin is jouw autonomie vanzelfsprekend.
 • Hoeveel uur wil je werken? Het aantal uren van je aanstelling is bespreekbaar. Je uren en werkdagen stemmen we graag met jou af.
 • Wij zijn vooral op zoek naar een medewerker die zich aan ons wil binden en zijn of haar kwaliteiten wil inzetten ter verbetering van de zorg.
 • Een uitstekende pensioenvoorziening via het PFZW.

Wat maakt Vincent van Gogh gewoon anders?

Als grootste ggz-organisatie in Noord-Limburg hebben we een rijke traditie in het behandelen en begeleiden van mensen met ernstige psychische en psychiatrische klachten. Dit doen we over een breed spectrum, klinisch en ambulant en steeds vaker bij mensen thuis of digitaal. Trots op onze historie, gaan we de uitdagingen van deze tijd volop aan. We werken aan innovaties die de cliënt echt centraal stellen, met hulp van technologie, ICT en e-health. Daarvoor zoeken we mensen die willen leren en bouwen aan een toonaangevende en innovatieve organisatie voor nieuwe ggz. Want het kan en moet gewoon anders.

Elk dag leren en kennis delen

Naast een zorgorganisatie is Vincent van Gogh ook een toonaangevend opleidings- en trainingsinstituut voor psychiaters, psychologen, verslavingsartsen, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en sinds kort ervaringsdeskundigen. De motor van onze ontwikkeling ligt in de zorgpraktijk. Daarin leren we dagelijks met en van cliënten, collega’s en andere partners in het netwerk van de zorgverlening.

Meer informatie?

Heb je vragen over de inhoud van deze functie? Wil je bijvoorbeeld een keer spreken met een inhoudsdeskundige? Neem dan contact op met Lieke Engels, via e-mail: LEngels@vvgi.nl en via whatsapp 06 - 15535749. Je vragen over het sollicitatieproces kun je stellen aan Roos Loeffen via whatsapp 06 - 2319 0852 of RLoeffen@vvgi.nl.

Meer informatie over STERKR vind je op www.STERKRhelpt.nl.

Solliciteer en ga "gewoon anders" bij ons aan de slag

Hebben wij jouw interesse gewekt voor de functie van Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ) bij STERKR? Stuur dan je cv en korte motivatie uiterlijk 23 december naar werken@vvgi.nl. We vragen je om hierbij 2019BSOJ2110 als referentie op te nemen. We maken graag op korte termijn ruimte voor een gesprek in overleg met jou.